මිල්ලනිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය හා මිල්ලනිය සංස්කෘතික බල මණ්ඩලය එක්ව මිල්ලනිය සාහිත්‍යය මහෝත්සවය 2018.10.30 වන දින මිල්ලනිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නව ශ්‍රවනාගාරයේ දී පැවත්වුනි . මිල්ලනිය ප්‍රාදේශිය ලේකම් සමන්තිකා පී ලියනගේ මහත්මියගේ මෙහෙයවීමෙන් කලුතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් යූ.ඩි.සී.ජයලාල් මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙය පැවති අතර ප්‍රධාන දේශක ලෙස චූලානන්ද සමරනායක මහතා සහභාගි විය. ප්‍රාදේශියේ පාසැල් රැසක දරු දැරියන් හා ඔවුනගේ කුසලතා වලට සහතික පිරි නැමීමද මෙහිදී සිදි විය.

 

News & Events

24
Jul2018
කළුතර දිස්ත්‍රික් ජාතික විශ්‍රාම දින සැමරුම 2018

කළුතර දිස්ත්‍රික් ජාතික විශ්‍රාම දින සැමරුම 2018

විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුවේ උපදෙස් පරිදි කළුතර දිස්ත්‍රික්...

20
Jul2018

මිල්ලනිය ප්‍රාදේශිය සාහිත්‍ය උළෙල 2018

මිල්ලනිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය හා මිල්ලනිය සංස්කෘතික...

Scroll To Top