20181001 092022 Large 20181001 113646 Large 20181001 113903 Large 20181001 112610 Large 20181001 114139 Large

විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුවේ උපදෙස් පරිදි කළුතර දිස්ත්‍රික් ජාතික විශ්‍රාම දින සැමරුම 2018 උළෙලට සමගාමීව මිල්ලනිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ වයස අවුරුදු 100 ඉක්ම වූ විශ්‍රාමික ඩී.එල්.බී.පෙරේරා මහතාගේ නිවසට අද 2018.10.01 දින ගිය සුවිශේෂි අවස්ථාව... මේ අවස්ථාව සඳහා මිල්ලනිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් සමන්තිකා පී ලියනගේ මැතිනිය, ගණකාධිකාරි එච්.පී.මධුවන්ති මහත්මිය හා විශ්‍රාම වැටුප් නිලධාරින් හා කාර්යාලයේ නිලධාරින් සහභාගී වුහ.

මිල්ලනිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය හා මිල්ලනිය සංස්කෘතික බල මණ්ඩලය එක්ව මිල්ලනිය සාහිත්‍යය මහෝත්සවය 2018.10.30 වන දින මිල්ලනිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නව ශ්‍රවනාගාරයේ දී පැවත්වුනි . මිල්ලනිය ප්‍රාදේශිය ලේකම් සමන්තිකා පී ලියනගේ මහත්මියගේ මෙහෙයවීමෙන් කලුතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් යූ.ඩි.සී.ජයලාල් මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙය පැවති අතර ප්‍රධාන දේශක ලෙස චූලානන්ද සමරනායක මහතා සහභාගි විය. ප්‍රාදේශියේ පාසැල් රැසක දරු දැරියන් හා ඔවුනගේ කුසලතා වලට සහතික පිරි නැමීමද මෙහිදී සිදි විය.

Computer Basic Skill Program will be Unit in these days...

IMG 685960bc5f84d7ea339e13e0976b4d59 V

IMG 9700382391d5f6a77192a354ec7a93e2 VIMG 64986b9b319e4d8bad1908110182ebc5 V

සාර්ථක ප්‍රීතිමත් ජීවිතයක් - ධනාත්මක චින්තන වැඩසටහන

කාන්තාවන්ගේ මානසික සවිබල ගැන්වීම හා ඔවුන්ගේ ස්වයං රැකියා මෙන්ම ව්‍යාපාර ශක්තිමත් කිරිම අරමුණ කරගත් ධනාත්මක චින්තන වැඩසටහන මානව හැකියා සංවර්ධන විශේෂඥ හිටපු රූපවාහිනි නිවේදිකා රත්නා පුෂ්පකුමාරි මහත්මියගේ සම්පත් දායකත්වයෙන් 2018.08.30 දින මිල්ලනිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලිය නව ශ්‍රවනාගාරයේ දී පැවැත්විණි. කාන්තාවන් උදෙසා මෙම වැඩසටහන මෙහෙයවීම මිල්ලනිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ වනිතා සංවර්ධන නිලධාරී හා මුල් ළමාවිය සංවර්ධන නිලධාරී විසින් ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමියගේ මගපෙන්වීම යටතේ සංවිධානය කරන ලදි.

News & Events

24
Jul2018
කළුතර දිස්ත්‍රික් ජාතික විශ්‍රාම දින සැමරුම 2018

කළුතර දිස්ත්‍රික් ජාතික විශ්‍රාම දින සැමරුම 2018

විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුවේ උපදෙස් පරිදි කළුතර දිස්ත්‍රික්...

20
Jul2018

මිල්ලනිය ප්‍රාදේශිය සාහිත්‍ය උළෙල 2018

මිල්ලනිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය හා මිල්ලනිය සංස්කෘතික...

Scroll To Top